آموزگار

آموزگار


همه مردم آموزگاران شما هستند:

آدمهای خشمگین
به شما آرامش می آموزند؛

آدمهای ریاکار
به شما یکرنگی می آموزند؛

آدمهای سرسخت
به شما نرمش می آموزند؛

آدمها ی وحشت زده
به شما شهامت می آموزند؛

همیشه در رابطه با آدمهایی که وارد زندگیتان میشونداز خود بپرسید:

این شخص برای آموزش چه چیزی به من فرستاده شده؟؟!

برچسب ها :

آموزگار,آموزگار
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد